ABSTRACT

The resistivity values obtained on alluvium aquifers show variations in as wide space as 1 to 1000 ohm. meters. According to field data, most of the sediment tested for permeability values from all borehole fall in a rather large band as 10 -7 to 10 -1 cm/sec.

In the following studies, based on the relationship between the vertical-transmissibility and the transversal-resistance, the range of true resistivity was searched allowing to obtain the maximum yield of water from wells to be drilled in water-saturated alluvium in Dalaman-Muğla.

The classification and description of materials forming alluvium were made and

information was obtained about their compactness as a result of dynamic sounding and seismic refraction tests. In order to reach these goals, the seismic refraction with reverse profile data,and the vertical profiles with the Wenner's four electrode configurations by the use of a Gish – Rooney resistivity equipment were used to measure seismic velocity and resistivity values, respectively.

The vertical-transmissibility of homogeneous aquifers was calculated from the leakage tests. It was found that a narrow resistivity range of 140-180 ohm.m correlates with the most productive materials warranting test drilling in Dalaman-Muğla area.The maximum amount of water yielding material were described as gravel GP ,has maximum size 7-7.5 cm. In diameter.

In heterogeneous aquifer, the zones where karst features is developing and ground water table has been determined by resistivity measurements.

Download PDF file

ÖZET

Bu çalışmalarda düşey su geçirimliliği (vertical-transmissibility) ve yatay sahalarda açılacak kuyulardan en fazla suyun teminine imkan veren gerçek özdirenç özdirenç (transversal-resistance) arasındaki ilişkilerden hareket edilerek alüvyon sınırlarının aranmasına çalışılmıştır. Alüvyonu teşkil eden malzemelerin sınıflandırması ve tanımlanması yapılmış, dinamik sondaj ve sismik kırılma sonuçlarıyla zeminin sıkılıları hakkında bilgiler elde edilmiştir. Bu amaçların sağlanabilmesi içinde sismik kırılma ve wenner elektrot açılımı kullanılarak rezistivite ölçüleri alınmıştır. Homojen akiferlerin Düşey Geçirimlilik (vertical-transmissibility) sızma (leakage) tecrübelerinden hesaplanmıştır. Heterojen akiferlerde karstik olayların gelişme gösterdikleri zonları ve yeraltısu derinliklerinin rezistivite çalışmalarıyla tayinine çalışılmıştır.

1963-2001 yılları arasında yazar tarafından Türkiye'nin çeşitli sahalarında yüze yakın mekanik sondaj üzerinde; rezistivite ve sismik yansıma atışları yapılmış ve mekanik sondajın ilerleme zamanı, basınçlı su testleriyle temel kayadaki su kaçak miktarları ve karot yüzdesi gibi önemli jeoteknik parametreler bir arada kullanılmıştır.

Download PDF file