GİRİŞ

Yahşihan Belediyesi hudutları içinde yer alan Kırıkkale Üniversitesi'nin ve civar yerleşim sahalarının içme suyu ihtiyacı son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Bundan böyle yeraltı suyunun depolanmasına imkan veren sığ geçirimli alüvyon tabakalarının ve ayrıca derinlerde yeraltı suyu depolanmalarına imkan veren temel kaya akiferlerinin bulunması önemli ve ihtiyaç duyulan araştırmalar haline gelmiştir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ihtiyaç duyulan içme suyunun temini yolunda geniş çaplı bir araştırma programı sürdürmektedirler. (Tamer, Ali Rıza, 1992(TCK), Jamas-Su Ltd. Şirketi, 1993, Hüseyin Çakır, Caner Koçyıldırım, 1987(İllerBankası)).

Kırıkkale Üniversitesine ve Yahşihan İlçesine yakınlığı nedeniyle en önemli gömülü vadiyi Yozgat'lı, Sulak, Kesmunun ve Kızıkabel derelerinin oluşturduğu Bağdat - Vadisi oluşturmaktadır. Bu vadi daha sonra Gavur deresi ile birleşerek Kızılırmak'a doğru akmaktadırlar (Şekil A-1). Bu araştırmalardaki sismik refraksiyon ve elektrik özdirenç (Rezistivite) çalışmalarından ana amaç; Bağdat deresi boyunca yeterli yeraltı suyunun depolanmasına imkan verecek sahalarda, keson ve sondaj kuyularının yerlerinin önceden belirlenmesine olanak sağlamaktır. Kırıkkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca Afet İşleri Genel Müdürlüğünden talep edilen jeoteknik araştırma programı çerçevesinde Mayıs-1994 tarihinde jeoelektrik ve sismik refraksiyon uygulamalarıyla yeraltı suyu araştırmalarına başlanmıştır. K45°D istikametinde kazanılmış olan Bağdat deresinin yaklaşık 3.5 km.'lik kesiminde yirmi noktada 1535 m. derinliğinde Wenner-Elektrik sondajı gerçekleştirilmiştir (Şekil-B-0-). Elektrik sondajları için gerekli açılım dere boyunca sağlanmış ve onsekiz noktada sismik refraksiyon ölçümü gerçekleştirilmiştir. Vadiyi dikey olarak kesen karşılıklı ve orta-atışlı sismik refraksiyon çalışmalarıda yapılmıştır. (Profil 8, 9B, 10B, 11 noktalardaki atışlar gibi Şekil; B9-B12).

Download PDF file