ÖZET

Kutsal Mekke şehrinin özellikle hac dönemi sırasında içme suyu ihtiyacı çok önemli olmaktadır. Neticede yüzeye yakın su depolayan geçirgen tabakaların ve buna ilave olarak derinlerde yeralan temel anakaya içerisinde hapsedilmiş yer altı suyunun bulunması önemli ve ihtiyaç duyulan araştırmalardır. Mekke şehrine yakın olması nedeniyle Wadi Ibrahim içerisinde gömülü bulunan vadilerin araştırılması bu çalışmaların esasını teşkil etmektedir. Sismik refraksiyon çalışmalarının amacı vadilerin şekilerini ortaya koyduğu gibi su taşıyan granüler malzemelerinin kalınlıklarını ortaya koymaktır. Sığ refraksiyon çalışmalarının sonuçları süratli bir biçimde temel kaya şeklinin sondaj programından önce belirlenmiş olmasıdır. Araştırmalar göstermiştir ki Wadi- Ibrahim içerisinde 5 ayrı sismik hız değerleri bulunmuştur. Gömülü vadiler içerisindeki elde edilen hız değerleri yüzeye yakın kuru malzemeler içerisinde 265-500 m/sn bunu takiben kısmen nemli ıslak seviyelerde bu değerler 1200-1300 m/sn suyla doygun olan alüvyonda 1440-1923 m/sn suyla doygun temel kayada ise 2083-3280 m/sn masif temel kayada ise 4100 m/sn elde edilmiş olup bunun üzerindeki hız değerleri kuru temel kayayı karakterize etmektedir. Bu çalışmalar sırasına elde edilen diğer bir sonuçta temel kayanın kötü “E” sınıflanan bölgede oldukça yararlı akifer zonlarının bulunduğu görülmüştür.

Download PDF file