ÖZET

Sahada yerinde yapılan iki ve ayrıca üç laboratuvar tekniğinin bir tek amaç için yani “Zigana Tüneli” içindeki ezilme zonlarının önceden saptanması bu çalışmaların esasını oluşturmaktadır. Ezilme ve fay zonlarının önceden saptanması ile ilgili çalışmalar, tünel ekseni üzerinde yüzeyden ve ayrıca açılmakta olan tünelin içinden yapılan jeofizik araştırmaları kapsamaktadır.

Ölçülen parametreler sırasıyla; saha yerinde P ve S dalga hızları, P dalgası sönümleri ve elektrik rezistivite değerleri olmaktadır. Laboratuvarda kaya numuneleri üzerinde yapılan çalışmalar ise; statik elastisite modülü, sıkışma dayanım direnci, rezistivite, dinamik elastisite ve dinamik Poisson oranının bulunmasıdır.

Download PDF file