GİRİŞ

Eski Antalya Limanı üzerinde bulunan 3. Er Eğitim Tugay Komutanlığı Karargahı, TURBAN turistik tesisleri ve özel mülkiyete ait birkaç binanın yer aldığı sahada (Ek-1) aktif bir kaya heyelanı mevcuttur. Kaya heyelanı ile ilgili jeoteknik araştırma çalışmaları bu raporun ana konusunu kapsamaktadır.

Bu araştırma programıyla ilgili aletsel çalışmalar, Antalya Valiliğinin 17 Ağustos 1983 tarihli yazılı istekleri üzerine, Bakanlığımız Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinden Mikrobölgeleme Baş Mühendisi Uğur Kuran, Kaya Zemin Mekaniği Baş Mühendisi Nevzat Büyükköse tarafından 23 Eylül – 3 Kasım 1983 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Etüt sahasında üç ayrı disiplinde araştırma programı bir tek amaç için yani heyelanı önleyici tedbirlerin planlanmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Sismik Kırılma ve Elektriksel Özdirenç yöntemleri birlikte kullanılarak Traverten kütlesi içinde yer alan ezilme zonları ve fay kırıklarının uzanımları belirlenmiştir. Traverten kütlesinin duraylılığını bozan bu zonlar, daha sonra planlanacak enjeksiyon programına yardımcı olabilecek biçimde panel diyagramlar üzerinde gösterilmişlerdir.

Kaya heyelanının hangi kesimlerde daha büyük aktivite gösterdiğini belirlemek amacıyla üç ayrı noktada yatay ve düşey hareketler, uzun bir zaman diliminde hassas ekstensometrelerle belirlenmiş ve grafikler halinde sunulmuştur.

Download PDF file