1. Homojen Akiferler Üzerinde Elde Edilen Rezistivite Eğri Yorumlamaları.
 2. Heterojen Akiferler Üzerinde Elde Edilen Rezistivite Eğri Yorumlamaları.
 
 1. Yer Altı Suyundan En Fazla Verim Temin Edilebilecek Sahaların Jeofizik Metodlarla Tayini.
 2. Kırıkkale Üniversitesi Civarindaki Bagdat Vadisi Boyunca Yapılan Jeofizik Arastırmalar.
 3. Vadi Ibrahim Civarinda (Mekke-Suudi Arabistan) Yeraltı Suyu Araştırmaları.
 
 1. Kaya Mekaniği Ve Jeofizik Yöntemler Arasındaki Önemli İlişkiler Ve Bunların Işığında Temel Kaya İ çinde (Zigana Tüneli) Yer Alan Fay Zonlarının Yüzeyden Elektrik Sondajlarla Bulunması.
 2. Zigana Tüneli Jeofizik Çalışmaları.
 3. Balçova (Izmir) Tüneli Jeofizik Çalışmaları.
 4. Mekke(Kabe) Civarinda Ezilme Zonlarının Bulunması.
 5. Kestel Bergama Baraj Aksi Jeofizik Çalişmaları.
 
 1. Samsun Heyelanı.
 2. Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı.
 3. Sinop Heyelanı.
 4. Antalya Kaya Heyelanı.
 
 1. S - Dalgasının Alüviyal Sahalar Üzerinde Elde Edilmesi İle İlgili Yeni Bir Yöntem ve Mühendislik Jeolojisindeki Önemi.
 2. T.P.A.O. Genel Müdürlügü Binaları Jeofizik Çalışmaları.
 3. Mesa – Çankaya (Ankara) Bina Etütleri.
 4. Bayrampasa Viyadügü ve Hal Binalari (Istanbul) Jeofizik Çalışmaları.
 5. Incirlik (Adana) Hava Alani Jeofizik Çalışmaları.
 6. Gediz Deprem Bölgesi Jeofizik Çalışmalar.
 7. Sapanca (Izmit) Göl Geçişi Jeofizik Çalışmaları.
 8. Izmir Kent Geçisi Jeofizik Çalışmaları.
 9. Foça Jeofizik Etütleri.
 10. Avcilar (Istanbul) Ilçesi Jeofizik Araştırmaları.
 11. Mekke Şehrinde Mikrobölgeleme Çalışmaları.
 12. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Jeofizik Çalışmaları.
 13. Kurtboğazı Barajı (Ankara) Baraj Aksi Jeofizik Çalışmaları.
 14. T.P.A.O. Aksaray Sondaj Baş Mühendisligi Sahasi Jeofizik Etütleri.
  1. Marmara Denizi İçin Tsunami Araştırmaları
  2. Antakya Bölgesinde Tsunami İzleri
  3. Model Studies on December 26, 2004 Indian Ocean Tsunami
   Field Survey at North of Sumatra Island
  4. Crack propagations, earthquakes and tsunamis in the vicinity of Anatolia.
  5. Tsunami Waves in Izmit Bay
  6. Discovery of Minoan tsunami deposits
  7. A tsunami generated by a possible submarine slide: Evidence for slope failure triggered by the north anatolian fault movement
  8. Seismic gaps in the south-eastern Anatolian project ("GAP") and historical seismicity of the Anatolian faults
  9. Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach to fatigue life prediction (or earthquake prediction) along the NAF, SAF and EAF zones
  10. ANTAKYA-GÜZELBURÇ BELEDIYESI YERLESIM SAHASINA AIT JEOLOJIK VE JEOFIZIK ÖN RAPORU
  11. AFYON-TATARLI BELEDIYESI YERLESIM SAHASINA AIT JEOLOJIK VE JEOFIZIK ÖN RAPORU
  12. TARIHSEL YER ADLARI VE GÜNCEL KARSILIKLARI
  13. UNIQUE- EARTHQUAKE- CLOUDS ONE DAY BEFORE Mw-7.2 VAN-EARTHQUAKE!! ‘’SEEING IS BELIEVING’’
  14. Bursa Vilayeti icin Deprem Zararlarinin Azaltilmasi ve Olaganustu Hal Planlamasi