Gerek yurt içinde (E.I.E, T.C.K., D.A.D , ODTÜ, Deprem Milli Komitesi , Tübitak (YDBAÇAG-60 Proje), Kirikkale Üniversitesi , T.P.A.O) ve gerekse yurtdisinda (Suudi Arabistan,Ingiltere) resmi ve özel kuruluslar için yaptigim jeofizik arastirmalarla ilgili teknik raporlar , yayinlanmis makaleler ve Akademik kuruluslar için yapilan katkilar Ek-II ve Ek-III'de sunulmustur. Bu çalismalarim sirasinda kullanilan saha ve laboratuvar tekniklerinin bir kismi ana hatlariyla asagida özetlenmistir. Yürütmekte oldugunuz bir projeye daha önce kazandigim deneyim ve tecrübelerimi katmayi ve beraber çalismayi her zaman arzu ettigimi belirtmeliyim.

Ugur KURAN,

Jeofizik Mühendisi

Çalismalar sirasinda kullanilan saha ve laboratuvar teknikleri;

i ) P-S dalgalarinin elde edilmesiyle ilgili “ gelistirilen özel bir yöntemle ” deprem bölgelerinde (heyelan sahalarinda) zeminlerin Hakim Periyotlarinin (T pp ), sismik siddet artisinin (n), P ve S dalga sönümlerinin a b , a a , Dinamik Elastisite ve Kesme Modüllerinin, E d ,G max , bulunmasi,SPT (N)-CPT (N) ile V p ve V s dalga hizlari arasindaki iliskilerin arastirilmasi (Mikrobölgeleme çalismalari). Sivilasmaya müsait sahalarin önceden belirlenmesi,

ii ) Derinlerde yer alan ve özellikle Nükleer Santral , Baraj , Otoyol tünelleri gibi önemli mühendislik yapilarinin kurulacagi sahalarda son derece öneme sahip ezilme ve fay zonlarinin yüzey-elektrik sondajlarla önceden bilinmesi. Sismik P ve S dalga hizlari yardimiyla temel-kaya kalitesinin çok iyi ile kötü araliginda belirlenmesi,

iii ) Verimli alüvyon sahalarinin sismik ve rezistivite yöntemleriyle ortaya konmasi ve mekanik sondaj yerlerinin belirlenmesi, yer alti suyunun kalitesinin ortaya konmasi ve deprem siddet artisi (n) üzerine olan etkinliginin belirlenmesi,

iv ) Sismik riski yüksek olan sahalardan geçen dogalgaz boru hatlarinin bir deprem sirasinda zeminden ne ölçüde etkileneceklerinin belirlenmesi amaciyla S dalgalarinin arastirilmasi. Çalismalari esnasinda büyük titresimler yapan (Petrol üretim merkezleri ve elektrik santralleri v.s) cihazlarin, civarlarina verebilecekleri deformasyon miktarinin belirlenmesi,

v ) Heyelan mekanizmasinin belirlenmesi için sürekli-deformasyon ölçen (MAIHAK) aletlerinin kullanimi ve heyelanin olabilecegi zamanin önceden belirlenmesi, (MDS-18b, MDS-72 , MDS-127, MDS-4a).

vi ) Laboratuvarda “Deprem Mekanizmasinin” arastirilmasi ve Depremleri önceden ortaya koyabilecek yöntemlerin gelistirilmesi “ Acoustic-emission ” ve “ continuous-strain ” ölçümlerinin “Fatigue” testleri yapabilen “ Line-scale-fatigue-machine ” cihazlarin kullanimi.

vii ) Tünellerde Hydraulic-Jack (Hidrolik kriko) testlerinin yapilmasi,

viii) Sakai-Dinamik-Konik-penetrometresiyle heyelan sahasindaki jeolojik birimlerin yüzeyden derinlere dogru tasima güçlerinin belirlenmesi ve potansiyel kayma yüzeylerinin saptanmasinda plastik tüplerin kullanilmasi,

ix ) Elektrik-rezistivite yöntemini kullanarak büyük tesislerin suni topraklamaya uygun bölgelerinde belirlenmesi. Zeminlerin korezif etkinliginin (demir ve betona) rezistivite ölçümleriyle ortaya konulmasi.

x ) Depremlerin önceden bilinmesi amaciyla Mudurnu Vadisi'nde yürütülen Türk-Alman projesinde (1984-85-86). Aktif sismik çalismalari ve magneto- tellurik ölçümlerin baslatilmasi.Bu çalismalar daha sonra Nevzat Büyükköse ve daha sonrada Hüseyin Güler tarafindan yürütülmüstür. Türk Alman depremlerin önceden bilinmesi projesi 1999 Izmit Depremini takiben sona erdirilmistir.

xi ) 1986-1992 yillari arasinda (Crustal Dynamic) projesi çerçevesinde NASA Teknik elamanlariyla birlikte Karaman ve Yigilca(BOLU) vilayetlerinde kabuk deformasyolarinin ölçülmesi amaciyla (LASER) ve GPS ölçüm tekniklerinin kullanilmasi.

xii ) 1995 yilindan itibaren baslatilan Türk-Japon ortak projesinde “Deprem Zararlarinin Azaltilmasi” konusunda arastirmalara baslanmistir.

xiii ) Göl sahalarinda mühendislik amaçli derin rezistivite ve sismik refraksiyon çalismalari.

xiv ) Texas ve Utah Üniversiteler ögretim görevlileriyle birlikte,Avcilar ve Bolu arasinda depremden etkilenen yörelerde Türkiyede ilk defa (2001) SASW Yöntemi çalismalari baslatilmistir.

xiv) 1986 yilinda: MIT (Prof.Nafi Toksöz) ve Hacettepe Üniversitesi (Erçin Kasapoglu) arasinda Türkiyede ilk defa uygulanmaga konulan aktif G.P S Kampanyasinin Dr.Aykut Barka ile birlikte sabit G.P.S daimi istasyonlarin Menderes ve Gediz Grabenleri, Kuzey Anadolu ve Dogu Anadolu Faylari Boyunca atilmasi.

JEOFİZİK RAPORLAR VE YAYINLAR LİSTESİ

Kuran Ugur,Kemal Koman, 1965 ,Report on Geophysical Resistivity Survey on the Alluvion of Halfeti-Çevikali (ATATÜRK DAM), E.I.E., Genel Direktörlügü-ANKARA.

Kuran Ugur,Cahit Çoruh , Naci Yilmaztürk, 1965 . Mersin Termik Santrali-Suni Topraklamasi için Es-Kondüktivite Haritalarinin Çikartilmasi,E.I.E. Raporu.

Kuran Ugur, 1965 . Beytepe Göleti Jeofizik Çalismalari. E.I.E. idaresi, Genel Direktörlügü.

Kuran Ugur,Sinasi Apaydin and Cahit Çoruh, 1965 . Final Report on Hydraulic Jack Tests in Mersin-Efrenk Dam Site (in Turkish).(E.I.E. Int. Report Number R-7).

Kuran Ugur, 1966 . Temel Etütlerinde Sismik Hiz ve Rezistivite Neticelerinin Korelasyonu Bunlarin Kayaçlarin Litolojik Karakteriyle Olan Baglantilari, T.J.D.No:3.

Kuran Ugur, 1967 . Manavgat-Akkuslar Baraji Jeofizik Raporu. E.I.E.idaresi genel direktörlügü.

Kuran Ugur , Meral Bingöl, 1968 Preliminary Geological Report on the Afsin Earthquake of 9 th September, 1968 (in Turkish). Ministry of Reconstruction and Resettlement of Turkey.

Kuran Ugur, 1969 . Engineering Geology and Geophysical Investigation of the area near to the Middle East Technical University , Ankara. Ministry of Reconstruction and Resettlement of Turkey (in Turkish).

Kuran Ugur, 1974 . Fatigue-Crack-propagation within the Earth Crust due to cyclic Tidal loading and Earthquake prediction along the North Anatolian and San Andreas Fault systems. “Summary of the paper presented during the Symposium on Earthquake Engineering,held in Ankara. Nov. 1974. “CENTO scientific programme”.

Kuran Ugur., 1975 . Determination of Most Productive Aquifer by Geophysical methods (in Turkish). Publication of Geophysicists Association of Turkey N.6.

“Yeralti suyundan en fazla verim temin edilebilecek sahanin jeofizik metodlarla tayini ve bunlarin mühendislik problemlerinin çözümündeki önemi. Türkiye Jeofizikçiler Dernegi yayinlari no.6.”

Kuran Ugur, 1975 . 60-Mekanik sondaj kuyusu neticesinin sismik-refraksiyon ve rezistivite neticeleriyle korelasyonu (yayinlanmamis).

Kuran Ugur, 1975 . Sapanca geçisi mikrosismik bölgeleme raporu T.C.K.

Kuran Ugur, 1975 . Sapanca Geçisi bölgesinin deprem tarihçesi ve sismisite raporu, T.C.K.

Kuran Ugur, 1975 .Sapanca Geçisi Göl Içi Sismik Refraksiyon ve Rezistivite Çalismalari Sonuç Raporu,T.C.K.

Kuran Ugur, 1975 . Masukiye-2 Malzeme Sahasi Jeofizik Etüt Raporu,T.C.K.

Kuran Ugur, 1975 . (1) Mollaköy Jeofizik Çalismalari Ön Raporu,T.C.K.

Kuran Ugur, 1975 . Izmit-Sakarya Otoyolu Güzergahi Avan Proje Etüdü için hazirlanan Jeofizik Ön Raporu,T.C.K.

Kuran Ugur, 1975 . Köseköy Malzeme Ocagi Jeofizik Çalismalari Ön Raporu. T:C.K. Fen Heyeti Müdürlügü.

Kuran Ugur,Ahmet Gencoglu, 1976 . Egridir Kemik Hastaliklari Hastanesi Heyelan Sahasina iliskin Jeofizik Etüt Raporu. 8/6/1976. T.C.K. Arastirma Fen Heyeti Müdürlügü.

Kuran Ugur, 1976 . Samsun Havaalani Heyelan Sahasi Etüdü,Jeofizik Ön Raporu,T.C.K

Kuran Ugur, Tuncay Yasar, 1977 . Eski Gediz Sismik-Refraksiyon ve Derin Rezistivite Jeofizik Çalismalari Raporu. ODTÜ Jeoloji Mühendisligi Bölümü,Mart 1977.

Gediz Kasabasinin Deprem Riski Açisindan Yerlesilebilirligi,Kod No:76-04-09-02, DMAE-78-1. Yürütücü: Doç.Dr. Aybars Gürpinar.)

Kuran Ugur 1977 . Izmir Kent Geçisi Ekspres Yolunda Zemin Mekanigi Parametrelerinin (SPT) Jeofizik Verilerle (V p ,V s ,g t ) Mukayesesi. T.C.K. Genel Müdürlügü, Jeolojik Hizmetler Fen Heyeti Müdürlügü.

Kuran Ugur. 1977 . Stress/deformation-deformation/time phenomena in the Zigana Highway Tunnel and Landslide Area. Jeofizik,Publication of Geoph. Assoc. Of Turkey. No.2,3,Vol.VI,pp.5-28

Kuran Ugur, 1977 . M.K.E. Foça-Yüksek Vasifli Özel Çelik Fabrikasinin Jeoteknik ve Jeodinamik Etütleri Raporu. Bölüm 5 Jeofizik Çalismalar. (TEKAR).

Kuran Ugur, 1977 Anadolu Otoyolu Izmit Kent Giçisi Izmit –Sapanca Arasindaki Sanat Yapilarina Ait Zeminin Deprem Paremetrelerinin Jeofizik Yöntemlerle Bulunmasi ile ilgili Rapor. T.C.K. Arastirma Fen Heyeti Md.

Kuran,Ugur.,1978 , KIRSEHIR-Petlas genis off-set li Sismik Refraksiyon ve derin elektriki rezistivite çalismalari [TEKAR TEKNIK ARASTIRMA]

Kuran Ugur, 1978 Kestel Baraji Aks Sahasi Jeofizik Raporu. (Yayinlanmamis).

Kuran Ugur,1978 .,Hava Kuvvetleri Karargah binalari insaat sahasina ait sismik refraksiyon çalismalari.

Kuran Ugur. Ali Riza Tamer. ,Ali Ihsan Erdeger., 1978 . Çukurova Otoyolu Jeofizik Raporu. T.C.K. Arastirma Fen Heyeti Md.

Kuran Ugur,1978 .,Derice yem Sanayii Fabrikasi jeofizik Etüt Raporu

Kuran Ugur, 1979 . Kaya Mekanigi ile jeofizik yöntemler arasindaki önemli iliskiler ve bunlarin isiginda temel kaya içinde yer alan fay zonlarinin yüzeyden Wenner elektrik sondajlarla bulunmasi.

“Significant Reationship between Geophysical and Rock mechanics techniques and detection of the fault zones by Wenner electrical method”. Jeofizik Vol.III,No.3,pp.43-73.

Kuran Ugur, 1979 . Devirli med-cezir kuvvetleri sonunda arz kabugu içinde gelisen fatigue-kirik ilerlemesi ve Kuzey Anadolu,San Andreas faylari boyunca “depremlerin önceden saptanmasi”.

“Fatigue-Crack-propagation within the earth's crust due to cyclic tidal loading and earthquake prediction along the San Andreas and North Anatolian fault zones”,Jeofizik,Vol.III,No.3,pp.

(73-123).

Kuran Ugur, 1979 . Stress/deformation /time phenomena in the landslide areas of Yesildere. Bulletin of the Geological Congress of Turkey, 1,1979.

Kuran Ugur, 1979 . Zigana Tünelinde S-dalgasinin elde edilmesi ve Kayalarin dinamik elastisite modülünün yerinde ve laboratuvarda saptanmasi.

“Shear-wave detection in the Zigana Highway Tunnel and the determination of the Dynamic Modulus of elasticity from both in-situ laboratory measurements”,Jeofizik, Vol.III,No.3,pp.

(23-43).

Kuran Ugur, 1980(a) . The location,Magnitude and long-term time prediction of damaging earthquakes along the Anatolian faults and Levant coast. Bulletin of the Geological Congress of Turkey n.2,151-163.

Kuran Ugur, 1980(b) .Fatigue-crack propagation along the Anatolian Faults and Levant coast and Earthquake prediction. Proc. of the Int. Symposium on Earthquake perediction in the North Anatolian fault zone. Held in Istanbul March 31,April 5,1980. A.M.Isikara and AndreasVogel.

Kuran Ugur, 1980 Izmir (Karabaglar)-Urla Ekspres Yolu Üzerindeki Balçova Tüneli Jeofizik Ön Raporu.T.C.K. Arastirma Heyeti Md.

Kuran Ugur, 1980 . S-Dalgasinin Alüviyal Sahalar Üzerinde elde edilmesi ile ilgili yeni bir yöntem ve Mühendislik jeolojisindeki önemi. T.J.K. Bülteni,Sayi.10,Sayfa 79-99.

Kuran Ugur, 1980 . Kagnici köyü tabii asfalt ocagi Jeofizik Rezistivite Etüt Raporu.T.C.K. Jeolojik Hizmetler Fen Heyeti Müdürlügü.

Kuran Ugur,Mustafa Erdik , 1981 . Final Report on the Geophysical Investigations conducted at the envisaged power-plant site incirlik-Air-Force-Base,Adana. (Deprem Milli Komitesi adina yapilan bir çalisma)

Kuran Ugur, 1982 .Geotecnics report on the Gül-Derya construction field in Çendik village of Burdur city. Ministry of Public Works and Settlement,Earthquake Research Department technical report (in Turkish).

“Burdur ili Çendik Köyü Gül-Derya Yapi Kooperatifi Sahasi Jeoteknik Raporu” Deprem Arastirma Dairesi Baskanligi,Ankara.

Kuran Ugur, 1982 . MESA_ÇANKAYA SITESI, A,B,C Bloklari Jeofizik Zemin Etüt Raporu. (SUMET Yerbilimleri Sondajcilik-Istanbul).

Kuran Ugur, 1982 . Lodumlu-Afet Isleri Genel Müdürlügü Binasi Zemin Etüt Raporu, Deprem Arastirma Dairesi Baskanligi.

Kuran Ugur, 1982 . T.P.A.O. Genel Müdürlük Tesisleri insaati Zemin Dinamik Etüdü Raporu (D.A.D. Raporu), Subat 1982.

Kuran Ugur, 1983 . Bayrampasa Hal Tesisleri Sismik-Refraksiyon ön etüt Raporu,D.A.D. Raporu ,Mayis 1983.

Kuran Ugur, 1983 .Türkiye'de depremlerin önceden bilinmesi çalismalarina neden önem verilmelidir?Yer Yuvari ve insan,Cilt 8,Sayi 3,pp.(33-37).

Kuran Ugur. 1983 . Report on the Geophysical Investigations Conducted at the envisaged DODAN facilities, (T.P.A.O.),(D.A.D. Raporu).

Kuran Ugur, 1984 . Determination of Corrosiveness of Soil Makkah Holy City By the Electrical Resistivity Measurements (Red Sea Mining).

Kuran Ugur, 1984 . Seismic Reconnaissance for groundwater development in the Wadi-Ibrahim Area. Red Sea mining Co. Ltd.,Saudi Arabia,Jeddah.

Kuran Ugur, Nevzat Büyükköse, 1984 . Eski Antalya Liman Üzeri Kaya Heyelani Jeofizik Etüt Raporu. Deprem Arastirma Dairesi Baskanligi.

Kuran Ugur, 1984 . The prediction of the interflow zones in Igneous Rocks under the holy place Mekkah by Geoelectrical soundings (April 21,1984,Ceddah,Red Sea Mining Co.Ltd.) “Origin of the Zamzam water”

Coburn , A.W.,Ugur Kuran, 1985 . Emergency Planning and Earthquake Damage Reduction for Brusa Province. Preliminary evaluation of seismic risk. The Martin Centre for Architectural and Urban Studies and Earthquake Research Department.

Kuran Ugur , 1986 .Description and evaluation of documentary source material related to 1855 Bursa earthquake, Earthquake Research Depertment,General Directorate of Disaster Affairs,Ministry of Public Works and Settlement,unpublished manuscript.

Kuran Ugur, 1987 . T.P.A.O. Sondaj Grubu Baskanligi Aksaray Yerlesim Tesisleri Sahasi Dinamik-Zemin Etüt Raporu,D.A.D.Raporu.

Kuran U., 1990 . Seismic gaps in the Southeastern Anatolian Project (GAP) and historical seismicity of the Anatolian faults (unpublished manuscript Ch. 8)

Kuran Ugur,A.C. Yalçiner, 1993

. Crack Propagation,Earthquakes and Tsunamis in the Vicinity of Anatolia. Kluwer Academic Publishers, pp.159-177, “Tsunamis in the World”.

Yalçiner, A.C. ve U. Kuran , 1991 . Sismik Orijinli Deniz Dalgalari Olusumu, Hareket ve Kiyilara Etkileri” Insaat Müh. Odasi,XXI Teknik Kongre,Ekim 1991.

Kuran Ugur, 1991 . Sinop-Merkez-korucak Köyü Jeoteknik Etüt Raporu. “Konik Penetrasyon Çalismalari”,D.A.D. Raporu.

Yalçiner A. C. ve Kuran U., 1991a . Past, Present and Future of Seismic Sea Waves in the Vicinity of Anatolia . 13th International Tsunami Symposium IASPEI, August, 1991, Symposium Session S11, Vienna.

Yalçiner A. C. ve Kuran U., 1991b . Seismic sea waves (tsunamis) in Turkey. Turkish Chamber of Civil Engineers , XII. Technical Congress, 8-11 Sept., 1991, Istanbul , Vol: 1 , 465-476.

Yalçiner , A.C.,U.Kuran; A.Akyarli and F. Imamura, 1993 . An Investigation of the Proparagation of Tsunamis in the Aegean Sea by Mathematical Modeling,Tsunami 93,IUGG/IOC International Tsunami Symposium (Sixteenth International Tsunami Symposium).

Yalçiner, A.C., U. Kuran,A. Akyarli, Fumihiko, Imamura, 1993 , Ege Denizinde Tsunami Olusumu ve Hareketinin Matematiksel Model Yardimiyla Arastirilmasi. TMMOB Insaat Mühendisligi XII. Teknik Kongre Bildiriler Kitabi.

Kuran U., ve Yalçiner A. C., 1993 . Crack Propagations Earthquakes and Tsunamis in the Vicinity of Anatolia . paper in the book, “Tsunamis in the World”, series of Advances in Natural and Technological Hazards Research by Kluwer Academic Publisher, Stefano Tinti (ed),159-175.

Yalçiner A. C. Ve Kuran U., Akyarli A ve Imamura F., 1993a . The Generation and Propagation of Tsunamis in the Sea of Marmara. Turkish Chamber of Civil Engineers,XII. Technical Congress, 24-26 May. 1993 , Ankara.

Yalçiner A.C., Kuran U. Akyarli, A. Ve Imamura, F., 1993b . An Investigation on the Generation and Propagation of Tsunamis in Aegean Sea by Mathematical Modeling International Tsunami Symposium (Tsunami 93), 23-27 Aug., 1993, Wakayama, Japan.

Yalçiner A.C., Kuran U., Akyarli, A. Ve Imamura, F., 1993c . Generation and Propagation Processes of Tsunamis in the sea of Marmara, Turkey. International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards (Hazards 93) 29 Aug-3 Sept. 1993, Qingdao, China.

Yalçiner A.C., Kuran U., Akyarli, A. Ve Imamura, F., 1993 d . An Investigation on the Propagation of Tsunamis in the Aegean Sea by Mathematical Modeling. TÜBITAK-DEBAG-38 Project Report.

Kuran Ugur, 1994 . Kirikkale Üniversitesi Civarindaki Bagdat-Vadisi boyunca yapilan Jeofizik Çalismalar. D.A.D., “Üniversitenin içme ve kullanma suyunun temini için yapilmistir.”

Papadopoulos G. A., Yalçiner, A. C. ve Kuran U., 1994 . A Discussion on the Generation Mechanism of 1956 Southern Aegean Tsunami. Assembly of European Geophysical Society, Tsunami Session, 23-27 April, 1994, Grenoble, France.

Kuran Ugur, 1994 . Kirikkale Üniversitesi Kampüs alani ve yakin civari jeofizik raporu, D.A.D.,”Teknik Üniversitenin kurulacagi sahanin zemin etüdü için tamamlanmistir.”

Yalçiner,A.C.,U.Kuran,A.Akyarli,F.Imamura, 1995 .Y.Tsuchiyaand N.Shuto (eds),Tsunami:Progress in Prediction,Disaster Prevention And Warning,55-70.1995 Kluwer Academic Publishers,Printed in the Netherlands.

Kuran Ugur, 1995 .Iki Kobe Depremi ve Düsündürdükleri. Bilim ve Teknik, TÜBITAK 322.

Yalçiner A.C., Kuran, U., Akyarli, A. Ve Imamura, F., 1995 . An Investigation on the Generation and Propagation of tsunamis in the Aegean Sea by Mathematical Modeling paper in the book. “ Tsunamis Progress in Prediction, Disaster Prevention and Warning”,Series of Advances in Natural and Tecnological Hazards Research by Kluwer academic Publishers, Y. Tsuchiya and N. Shuto (eds).

Yalçiner, A.C. ve Kuran U., Akyarli, A. ve Imamura, F., 1997 .Crack Propagations and Tsunami Activities at the Southern Coasts of Turkey in the Eastern Mediterranean paper presented in IAMAS IAPSO Conference, 1-9, July, 1997 , Melbourne , Australia.

Yalçiner, A.C. ve Kuran U., Akyarli, A. ve Imamura, F., 1997a . Historical Earthquakes and Associated Tsunamis in Aegean Sea . The Developments in coastal Engineering conference, Organized by Turkish Ministry of Transportation, March 1997, Ankara.

Yalçiner, A. C., Kuran U., Durmusoglu, O. ve Imamura, F, 1998a . Historical Earthquakes and Associated Tsunamis in the Mediterranean and Aegean Sea. II. National Coastal Engineering Symposium, Organized by Turkish Chamber of Civil Engineer , Ankara Branch, 17-19 Nov. 1998, Mersin.

Yalçiner, A. C., Kuran U., Doganay, C. ve Imamura, F., 1998 . Distribution of Tsunami Height in Iskenderun Bay. Presented in Hazards 98 “International Conference on Mitigation of Natural Hazards” (Hazards 96) , Organized by Natural Hazards Society, 18-22 May 1998, Chania, Crete, Greece.

Yalçiner, A. C., Kuran U., Durmusoglu, O. ve Imamura, F, 1998b . The Simulation of the Tsunami Generated by Santorini Eruption in the Aegean sea. Okushiri Tsunami Workshop'98,Organized by Disaster Control Research center Tohoku Univ. Japan, 9-14 July 1998, Sapparo, Okushiri, Japan.

Yalçiner, A. C., Kuran U., Durmusoglu, O. ve Imamura, F, 1999a . Field Investigations on the Historical Earthquakes and Associated Tsunamis in the Aegean Sea. TUBITAK-YDABCAG-60 Project Interim Report.

Yalçiner, A. C., Kuran U., Durmusoglu, O. ve Imamura, F, 1999b . An Integrated Model of Tsunami Generation and Propagation in the Aegean Sea. TUBITAK-INTAG-827 Project Interim Report Report.

Kuran,Ugur,.2001 ,.Avcilar Ilçesi Mikrobölgeleme Etüt Rapöru.D.A.D .,Raporu.Ankara

Kuran,Ugur,2002 .,Seismic Gaps in the Southeastern Anatolin project GAP and historical Seismicity of the Anatolian Faults.. The Antakya-2002 Workshop

Kuran,Ugur,2002,.Linear Elastic Fracture Mechanics Approach to fatigue life prediction[or earthquake prediction]along the NAF and EAF zones. The Antakya-2002 Workshop

 

Not:

1. 1968-69 yilinda Hakkari,Içel ve Maras vilayetlerini içeren sahada gerek su baskini ve gerekse heyelan etüdleri bu raporlar listesine ilave edilmemistir.

2. 1962 yilinda M.T.A. kampinda (Yozgat ve Kaman) havadan yapilan magnetik ölçümlerin yerden magnetik-ölçümlerle kontrol edilmesini kapsayan staj programi tamamlanmistir.

3. 1963 yilinda E.I.E.'de bulundugum sirada Konakli (Kayseri) ve Gönen (Balikesir) Termal sahalarda Magnetik,Rezistivite ve Termik çalismalar M.T.A. kamplarinda tamamlanmistir.

TEZ ÇALISMALARINA KATKI

Yücel Erbas ,1976 . Samsun havaalani sahasiyla ilgili Mühendislik Jeolojisi ve Jeofizik Raporu (Istanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisligi Bölümü).

Oguz Özel, 1980 . Ismetpasa'dan Geçen Kirigin Deformasyon Hizinin Tayini. Diploma Tezi,Istanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisligi Bölümü.

Hasan Baykal, 1981 . Bergama ve dolayinin Mühendislik Jeoloji ve Andezitlerinin Fiziko-Mekanik Öazellikleri Yüksek Lisans Tezi (MYLS).

Mehmet Altintas, 1982 . Mühendislik Jeofiziginde P ve S Dalgalarinin önemi ve Bolu sehir içi uygulamalari. Diploma çalismasi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi Jeofizik Mühendisligi.

Ömer Öztürk, 1982 . Fault Plane Solutions of Some Recent Earthquakes in Eastern Turkey. A Master's Thesis. Middle East Tech. Univ. Geological Engineering.

Ümit Ziya Taner, 1983 . Temel Zemin Özelliklerinin Tespitinde CPT ve Elastik Dalga Hizlarinin Kullanilmasi, Trabzon Teknik Üniversitesi (Staj Raporu).

Seyfi Kulaksizoglu, 1983 . Tunçbilek-Beke Panosunun Sökülebilirliginin incelenmesi.

Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

Erhan Içöz 1984 , Istanbuil Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Yüksek Mühendislik Tezi.

Kaya Ertug 1985 . Geophysical Investigation of the Rockslide at old port area (Antalya-Turkey). A Master's thesis in Geological Engineering Middle East Technical University,Sept. 1985.

Siddik Kaya, 1986 . Sismik Kirilmada Dalga Cephesi Methodu (Bitirme Ödevi). Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.

Nurettin Erdal Gençkan, 1989 . Yerinde S-dalgasinin elde ediilmesi ve Bolu dolayinda bir uygulamasi. Diploma çalismasi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi Jeofizik Mühendisligi.

Feyyaz Önder Orhanel, 1991 . Effect of Overaging and Rolling Direction on Fatigue Crack Growth Rate of 2024 Al-Alloy. A Master's thesis in Metallurgical Engineering Middle East Technical University.